Hem | Om Oss | Syfte | Nyheter | Medlemmar | Kontakta oss
I januari 2003 bildades Strängnäs Lokala Resurscentrum för Kvinnokraft, LRC. Det är en ideell förening och en del av Resurscentrum Sörmland. SträngnäsQ är även medlem i NRC - Svenska Riksförbundet Nationellt Resurs­centrum för Kvinnor, och i IKF - Internationella Kvinnoförbundet.SträngnäsQ vill utveckla ett professionellt nätverk som utifrån en gemensam värdegrund erbjuder tjänster som utvecklar målgruppen och bidrar till att skapa jämställdhet och hållbar tillväxt i samarbete med NyföretagarCentrum. SträngnäsQ vill öka kunskapen om resurscentrumidéen och vara en tillgång för de enskilda medlemmarna. SträngnäsQ är till för dig som vill vara med på spännande föreläsningar och studiebesök.

Vill du vara med och spinna nätet? Kontakta oss


SträngnäsQ • Sergeantsstigen 5 • 645 33 Strängnäs • Telefon: 070 684 04 10 • E-post: strangnasq@telia.com